Tuesday, August 2, 2011

Jagtlust

Peter Vos en Frans Pannekoek noemde het 'Het verloren Paradijs'. Ik noemde het destijds gewoon Paradijs, totdat de weg terug voorgoed was afgesloten …