Wednesday, November 2, 2011

Nieuws uit Memory lane

Ik herinner het me natuurlijk niet zelf, maar mijn moeder heeft het zo vaak en met zoveel kleur verteld, dat ik het beeld op mijn netvlies gebrand is. Het is dus nog maar 60 jaar geleden, dat niet christenen in Amsterdam niet in een katholiek of protestants ziekenhuis werden opgenomen!