Sunday, November 27, 2011

Het griekse drama ontrolt zich

Na wat tekstuele verbeteringen in de vorige pagina te hebben aangebracht, verder met de volgende pagina. Terugkijkend op al mijn stripwerk, mis ik close ups van mensen. Ik ga daar beter mijn best op doen en hier is de eerste poging, vader Dimitri Mitropanis: